Vodeni tečaj za postavljanje oblaka s pomočjo platforme OpenStack (zaključna naloga).