Kako razložiti: zakrivanje, modularizacijo, posploševanje, rekurzijo in časovno zahtevnost.