Posodobitveni program Inofrmatika je tudi znanost.

Formalni jeziki in avtomati