Namen predmeta je pojasniti teoretični okvir in preizkusiti didaktične strategije za spodbujanje veščin dela z zg. viri. V ta namen opredelimo pojem računalniško mišljenje in načine njegovega spodbujanja in razvijanja pri delu z viri prve roke/primarnimi zg. viri. Konkretno bomo računalniško mišljenje uporabili najprej v procesu iskanja in vrednotenja zgodovinskih virov ter nato še v procesu igrifikacije. Slednja naj bi povečala motivacijo dijakov za predmetno vsebino.