1- naloga

Vandali

Vandal bi iz javne table, ki vsebuje dolg napis T1, rad naredil nek krajši napis T2 (niza T1 in T2 sta dana) tako, da s flomastrom zakrije določene črke. Recimo:

T2:        dol z vlado
T1 :       Še dobro, da lahko z volitvami vplivamo na dobrobit naroda.
izpis:    ###do########l#### z v###########l#######a#d###o###########

Napiši podprogram Vandal(T1, T2), ki dobi niza T1 in T2 ter izpiše vandalizirano različico niza T1, v kateri so nekateri znaki spremenjeni v # tako, da preostali znaki tvorijo ravno niz T2.

Predpostavi, da se T2 zagotovo pojavlja nekje znotraj napisa T1; če je pojavitev več, je vseeno, katero uporabiš. (Na primer: pri T2 = abc in T1 = cabdbc lahko izpišemo #ab##c ali pa #a##bc.)

Tvoj podprogram naj bo takšne oblike:
procedure Vandal(T1, T2: string);                   { v pascalu }
void Vandal(char *T1, char *T2);                    /* v C/C++ */
void Vandal(string T1, string T2);                  // v C++
public static void Vandal(String T1, String T2);    // v javi
public static void Vandal(string T1, string T2);    // v C#
def Vandal(T1, T2): ...                             # v pythonu