1. naloga

Delni izid

Na košarkarskih tekmah ekipe običajno zelo nihajo v nivoju igre. Tako pride do zanimivih delnih izidov v prid eni ali drugi ekipi, ki jih novinarji vestno analizirajo in sporočajo. Delni izid je razlika med točkami, ki sta jih v nekem časovnem intervalu dosegli ekipi.

Opiši postopek (ali napiši program, če ti je lažje), ki izračuna največji delni izid (ne glede na to, katera od obeh ekip je pri tem delnem izidu dosegla več točk, katera pa manj). Tvoj postopek kot vhodne podatke dobi zaporedje celih števil, ki predstavljajo posamezne koše, dosežene v tekmi. Urejeni so po času (od začetka tekme proti koncu); koši, ki jih je dosegla ena ekipa, so predstavljeni s pozitivnimi števili, tisti, ki jih je dosegla druga ekipa, pa z negativnimi. Z branjem vhodnih podatkov se ti ni treba ukvarjati, pač pa predpostavi, da jih tvoj postopek oz. program dobi v neki primerni spremenljivki ali podatkovni strukturi.

Primer: če dobimo vhodno zaporedje

−2, −2, +2, +2, +3, +2, −2, +2, −2, −3, +2, −2, −2, −2, +2,

je največji možni delni izid 9. Dosežen je celo večkrat: pri podzaporedju ⟨+2, +2, +3, +2⟩ je razlika 9 v prid prve ekipe, pri podzaporedju ⟨−2, −3, +2, −2, −2, −2⟩ je razlika 9 v prid druge ekipe, obstaja pa še nekaj drugih podzaporedij, ki tudi dajo delni izid 9.