3. naloga

Polaganje plošč

Imamo pravokotni trikotnik, širok a enot in visok b enot. Dobili smo tudi več pravokotnih plošč in poznamo njihove velikosti: i-ta plošča je široka wi enot in visoka hi enot. Plošče bi radi zložili v trikotnik tako, da bo spodnja stranica plošče ležala na spodnjem robu trikotnika (ki ima dolžino a; glej sliko spodaj), zgornje levo oglišče plošče pa bo ležalo na hipotenuzi trikotnika. Plošč ne smemo vrteti tako, da bi stranica wi prišla po višini, hi pa po širini. Poleg tega se plošče ne smejo prekrivati ali štrleti ven iz trikotnika, lahko pa se dotikajo. Naslednja slika kaže primer takega trikotnika, v katerega smo položili pet plošč:

Opiši postopek (ali napiši program ali podprogram, če ti je lažje), ki v okviru teh omejitev poišče največje možno število plošč, ki jih je mogoče položiti v trikotnik. Kot vhodne podatke tvoj postopek dobi velikost trikotnika (a in b), število plošč n in njihove dimenzije w1, h1, w2, h2, ..., wn, hn. Utemelji, zakaj je število plošč, ki ga najde tvoja rešitev, res največje možno.