Počevanje računalniškega mišljenja skozi ljudsko pripovedništvo in umetnost

Počevanje računalniškega mišljenja skozi ljudsko pripovedništvo in umetnost
K. Zalar, I. Nančovska Šerbec

Predstavili bi gradiva, namenjena razvoju računalniškega mišljenja med osnovnošolci s kulturno odzivnim poučevanjem. Gre za zbirko učnih priprav, ki smo jih razvili v okviru Erasmus+ projekta INCTCORPS. Učna gradiva spodbujajo medpredmetno povezovanje in so primerna za običajni pouk ter za izvedbo dejavnosti, krožkov, dni dejavnosti ter šole v naravi, saj  temeljijo na  metodah računalništva brez računalnika (angl. unplugged). Učitelji jih lahko izvedejo v obstoječe predmete osnovne šole, hkrati pa uvajajo računalniško mišljenje. S pomočjo pripovedovanja zgodb, basni in drugih umetniških prvin, značilnih za določeno kulturo (kot so pesmi, slike in ples), odpiramo vrata učencem v svet ustvarjalnih dejavnosti. Skozi ustvarjanje poudarjamo, kako veščine računalniškega mišljenja ne le pomagajo pri reševanju različnih problemov, temveč tudi spodbujajo pozitivne medsebojne odnose.


Zadnja sprememba: Monday, 8 January 2024, 21:28