1. naloga

Sredinec


V šoli je pri športni vzgoji navada, da se pred začetkom šolske ure učenci postavijo v vrsto od najmanjšega do največjega. Prav tako je navada, da učenci zamujajo. Vsak učenec, ki vstopi v telovadnico, se vrine na svoje mesto v vrsti glede na velikost. Učitelj športne vzgoje se med tem zamudnim procesom zabava z opazovanjem, kdo se po vsakem novem prihodu nahaja na sredini vrste. Učenci vstopajo posamično, učitelja pa zanima, kako visok je tisti izmed n prisotnih učencev, ki se trenutno nahaja na ⌈n/2⌉-tem mestu v vrsti od najmanjšega do največjega. (Zapis ⌈n/2⌉ pomeni, da rezultat po deljenju n z 2 zaokrožimo navzgor. Na primer: pri n = 5 in n = 6 ga zanima tretji po vrsti, pri n = 7 in n = 8 četrti po vrsti in podobno.)

Opiši postopek, ki to nalogo reši čim bolj učinkovito (recimo, da učencev ni le nekaj deset, ampak na milijone): prebira naj višine učencev v takem vrstnem redu, kakor vstopajo v telovadnico, in po vsakem prebranem učencu sproti izpiše višino tistega, ki je zdaj srednji po višini. Oceni tudi časovno zahtevnost svoje rešitve, torej kako se povečuje čas izvajanja v odvisnosti od števila učencev. Višine učencev so podane v obliki seznama po vrsti, tako kot vstopajo v telovadnico. Višine niso večje od dveh metrov in so podane s celimi števili, ki predstavljajo višino v centimetrih.