2. Naloga

Najlepši esej

Ministrstvo za lepobesedje je razpisalo natečaj za najlepše eseje. Pri ocenjevanju esejev je določilo naslednje pravilo: esej je lep, če so v njem vse besede dolge od 3 do 8 znakov.

Pomagaj ministrstvu in napiši program (ali del programa), ki prebere en esej in izpiše, ali je esej lep (vse besede so znotraj predpisane dolžine). Če esej ni lep, naj izpiše, koliko besed ima krajših od 3 znake in koliko daljših od 8 znakov (za vsak slučaj, če ne bo nobenega eseja, ki bi zadoščal določenemu pogoju, kajti potem se bo posebna komisija odločala med tistimi eseji, ki imajo najmanj besed krajših od 3 znake in daljših od 8 znakov).

Beseda je sestavljena iz malih in velikih črk angleške besede, to so znaki od „a“ do „z“ in od „A“ do „Z“. Med besedami so presledki, vejice, pike in drugi znaki, ki niso črke po angleški abecedi. Beseda je vedno v eni vrstici (besede niso nikoli deljene).  Tvoja rešitev lahko bere esej s standardnega vhoda ali pa iz datoteke esej.txt (karkoli ti je lažje). Posamezne vrstice vhodnega besedila so dolge po največ 100 znakov.