3. Naloga

Pomanjkanje sendvičev

Vodstvo Caféja Maφja se je odločilo, da lačnim študentom ponudi 6 tipov sendvičev na študentske bone. Prosijo te, da jim pomagaš in napišeš program za robota, ki bo prodajal sendviče. Program naj na začetku prebere podatke o trenutni zalogi sendvičev. Nato naj kupce sprašuje po želenih sendvičih in vsakemu sproti postreže, če je sendvič še na zalogi, sicer pa naj izpiše, da ga ni. Program naj se konča, ko kupec zahteva sendvič št. 0. Na koncu naj program izpiše še podatke o najpopularnejšem sendviču (tistem, ki je bil največkrat zahtevan) in izpiše številke sendvičev, ki jih je bilo premalo. Predpostaviš lahko, da v vhodnih podatkih ni napak (npr. zahtevana številka sendviča je vedno od 0 do 6).

Program izpiše: Uporabnik vnese:
Zaloga sendvicev st. 1:
Zaloga sendvicev st. 2:
Zaloga sendvicev st. 3:
Zaloga sendvicev st. 4:
Zaloga sendvicev st. 5:
Zaloga sendvicev st. 6:
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Izvolite sendvic st. 1. Dober tek!
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Sendvicev tipa 3 nam je zal zmanjkalo. Vec srece prihodnjic!
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Izvolite sendvic st. 4. Dober tek!
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Izvolite sendvic st. 4. Dober tek!
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Izvolite sendvic st. 5. Dober tek!
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Izvolite sendvic st. 4. Dober tek!
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Sendvicev tipa 1 nam je zal zmanjkalo. Vec srece prihodnjic!
Pozdravljeni, kateri sendvic zelite?
Premalo je bilo sendvicev st. 1 3.
Najbolj popularni so sendvici st. 4.
1
4
0
5
1
365
1

3

4

4

5

4

1

0


(Opomba: zgornji primer je le za ilustracijo, tvoj program lahko izpis oblikuje tudi malo drugače.)