5. Naloga

Pike za tisočice

Pri zapisovanju velikih števil pogosto zaradi preglednosti ločimo skupine treh števk s piko: na primer, število 12345 zapišemo kot „12.345“; število 5379473457 zapišemo kot „5.379.473.457“; število 9876,01234 pa zapišemo kot „9.876,01234“ (brez narekovajev). Kot vidimo iz zadnjega primera, vrivamo pike le levo od decimalne vejice, desno od nje pa ne.

Napiši podprogram (funkcijo) IzpisStevila(s), ki kot parameter dobi niz s, ki predstavlja neko število v desetiškem zapisu. V tem nizu nastopajo le znaki od 0 do 9 in mogoče še decimalna vejica. Tvoj podprogram naj dobljeno število izpiše s pikami, kot je bilo to opisano v prejšnjem odstavku.

Tvoj podprogram naj bo takšne oblike:

procedure IzpisStevila(s: string);
void IzpisStevila(char* s);
void\ IzpisStevila(string s);
public static void IzpisStevila(String s);
public static void IzpisStevila(string s);
def IzpisStevila(s): ...
{ v pascalu }
/* v C/C++ */
// v C++
// v javi
// v C#
# v pythonu