Naloge na tekmovanjih iz programiranja se da dostikrat rešiti z osnovnim poznavanjem kakšnega od programskih jezikov in dovolj zdrave pameti, na višjem nivoju (težje skupine državnega tekmovanja, olimpijade) pa vnaprejšnje poznavanje raznovrstnih trikov, podatkovnih struktur in algoritmov postane vse bolj nujno. Na šoli se bomo učili prav tovrstnih prijemov. Skupaj bomo reševali probleme in naloge s preteklih tekmovanj, se pogovorili o zanje koristni teoriji in si ogledali rešitve. Šola je tako še posebej namenjena dijakom, ki odhajajo na IOI (International Olympiad in Informatics) ali CEOI (Central European Olympiad in Informatics).