Topic outline

 • General

 • Ponedeljek: Osnovne podatkovne strukture, algoritmi in tehnike

  Matevž Jekovec

  Vsebina:

  • Uvod
  • Osnovne podatkovne strukture: sklad, vrsta, slovar, vrsta s prednostjo, množica
  • Drevesa za okus
  • Delo z nizi
  • Veliki O in prijatelji
  • Urejanje (sorting)
  • Osnovne tehnike načrtovanja algoritmov
 • Torek: Algoritmi na grafih, 1. del

  Nino Bašić

  Vsebina:

  • Kaj je graf?
  • Stopnja vozlišča, sprehodi, poti. Lema o rokovanju
  • Predstavitve grafov
   • Matrika sosednosti
   • Seznam sosedov
  • Eulerjev graf (Problem königsberških mostov)
  • Iskanje v globino (DFS)
  • Iskanje v širino (BFS)
  • Povezanost, povezane komponente
  • Dvodelni grafi
  • Usmerjeni grafi
  • Topološko urejanje
 • Sreda: Algoritmi na grafih, 2. del

  Mitja Trampuš

  Vsebina:

  • Najkrajše poti
   • Floyd-Warshallov algoritem
   • Dijkstrov algoritem
   • Bellman-Fordov algoritem, detekcija neg. ciklov
  • Strongly connected components (krepko povezane komponente)
  • Link hopping (lowest common ancestor problem)
  • Ford-Fulkerson - max pretok, min prerez
  • Min cost max flow, dvodelno prirejanje
   • "Successive shortest path" algoritem
   • Prevod problema prirejanja na min cost max flow problem

 • Četrtek: Dinamično programiranje

  Janez Brank

  Vsebina:

  • Množenje matrik. Oklepajski izrazi. Delitev daljice
  • Najdaljše skupno podzaporedje (LCS). Urejevalna razdalja
  • Razdelitev na podzaporedja z najmanjšo vsoto (problem pisarjev)
  • Floyd-Warshallov algoritem
  • Najdaljše naraščajoče podzaporedje (LIS)
  • 0/1-nahbrtnik
  • Trgovski potnik
 • Petek: Tekmovanje

  Žiga Ham

  Tekmovanje dostopno v okolju UVa na naslovu:
  http://umt.boocode.com/viewcontest.php?id=1283