Topic outline

 • General

 • Ponedeljek: Osnovne podatkovne strukture, algoritmi in tehnike

  Andrej Brodnik

  Vsebina:

  1. Uvod
  2. Osnovne podatkovne strukture: sklad, vrsta, slovar, vrsta s prednostjo, množica
  3. Drevesa za okus
  4. Delo z nizi
  5. Veliki O in prijatelji
  6. Urejanje (sorting)
  7. Osnovne tehnike načrtovanja algoritmov
 • Torek: Najnujnejše o grafih

  Mitja Trampuš

  Vsebina:

  1. Kaj je graf
   • Cestna omrežja, prijateljstva
   • Drevo, cikel, usmerjen graf, utežen graf
  2. Predstavitve grafov
   • Matrika sosednosti
   • Seznam sosedov
   • Implicitna predstavitev (npr. premikanje po gridu)
  3. DFS (iskanje v globino) z rekurzijo
   • Pazi na cikle
  4. DFS z ročno vodenim stackom
  5. BFS (iskanje v širino)
  6. Povezanost v neusmerjenih grafih. Komponente za povezanost
  7. Dvodelnost in 2-obarvljivost
  8. Intermezzo: Lahki nalogi za začetnike
   • Facebook friend suggest
   • Height map grid, iz zgornjega levega vogala izvira voda. Bo pritekla v spodnji desni vogal?
  9. Premer drevesa
  10. DAG (usmerjen acikličen graf) in topološko urejanje
  11. Najmanjše vpeto drevo (Minimum spanning tree)
  12. Najkrajše poti
   • Bellman-Fordov algoritem
   • Dijkstrov algoritem
   • Warshall-Floydov algoritem (bo razložil Janez v četrtek)
  13. Eulerjev obhod
  14. Problem trgovskega potnika (Travelling salesperson problem). Hamiltonov obhod (opis problema, NP-težkost)
 • Sreda: Dinamično programiranje – 1. del

  Nino Bašić

  Vsebina:

  1. Trikotnik števil (The Triangle, IOI 1994)
  2. Računanje binomskega koeficienta in Stirlingovih števil 2. vrste
  3. Preštevanje particij naravnih števil
  4. Linearna razdelitev (UVa 714 - Copying Books)
  5. 0/1 nahrbtnik. Coin Change
  6. Problem trgovskega potnika. Maksimalno prirejanje v grafih
  7. UVa 108 - Maximum Sum
 • Četrtek: Dinamično programiranje – 2. del

  Janez Brank

  Vsebina:

  1. Množenje matrik. Oklepajski izrazi. Delitev daljice
  2. Najdaljše skupno podzaporedje (LCS). Urejevalniška razdalja
  3. Floyd-Warshallov algoritem
  4. Najdaljše naraščajoče podzaporedje (LIS)
 • Petek: Izkušnje s tekmovanj

  Žiga Ham

 • Petek: Tekma

 • Topic 7

  • Topic 8

   • Topic 9

    • Topic 10