Weekly outline

 • Splošne informacije

  Tekmovalno programiranje je svojevrsten in v šolah redko učen izziv. Predstavlja odličen uvod v svet računalništva in informatike, ter uči konstruktiven pristop k reševanju različnih problemov.

  V šolskem letu 2021/22 pod okvirom projekta NAPOJ (https://napoj.si/) organiziramo brezplačne priprave na tekmovanja iz programiranja za osnovnošolce tretje triade (7. do 9. razred). Namenjene so tako tistim, ki programirati še ne znajo, kot tudi tistim, ki želijo razširiti svoje sposobnosti.

  Priprave bodo potekale enkrat tedensko ob sredah, natančnejšo uro pa bomo določili na prvem srečanju. Priprave bodo potekale preko programa Zoom (https://zoom.us/), če pa bodo razmere to dopuščale, bomo kakšno predavanje imeli tudi v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Na priprave so lepo vabljeni tudi mentorji na šolah, da se bolje seznanijo z vsebino in pričakovanji na tekmovanjih in to znanje prenesejo na svoje učence.

  Predavanja potekajo vsako sredo ob 18. uri na spodaj navedeni povezavi, razen med počitnicami in prazniki.

  Cilj priprav je, da učenci spoznajo teorijo programiranja in da se ob rednih vajah naučijo strukturiranega programatičnega reševanja problemov. V ta namen bomo med predavanji tudi reševali primere tekmovalnih nalog, učenci pa bodo te in dodatne naloge lahko reševali tudi doma. V okviru priprav bodo tudi organizirana prijateljska tekmovanja, da se učenci spoznajo s formatom tekmovanja; to znanje bodo marca uporabili na dveh državnih tekmovanjih: ACM RTK (http://tekmovanja.acm.si/rtk/razpis) in tekmovanje iz programiranja ZOTKS (https://www.zotks.si/programiranje/razpis).

  Priprave izvajamo bivši tekmovalci z večletnimi izkušnjami na državnih tekmovanjih:
  • Bor Grošelj Simić, UL FMF
  • Ella Potisek, UL FMF
  • Patrik Žnidaršič, UL FMF
  • Matija Likar, II. gimnazija Maribor
  • Daniel Blažič, UL FMF
  • Nadezhda Komarova, Gimnazija Bežigrad
  Ob svetovanju in pomoči
  • dr. Jureta Slaka (Google, prej IJS in UL FMF)
  • doc. dr. Tomaža Hočevarja (UL FRI)

  Za več informacij se obrnite na Bora Grošelj Simića: (priprave@turminal.net)

  Potrebščine
  Učencem priporočamo, da imajo pri urah s seboj zvezek in pisalo, kamor si lahko pišejo zapiske iz obdelane snovi. Poleg tega naj imajo naložen program Code::Blocks (navodila za inštalacijo se nahajajo na povezavi spodaj), da lahko aktivno sledijo uram in opravljajo domače naloge.

 • Prva ura: Vhod/Izhod

  Naučili smo se, kako izgleda preprost program v jeziku C++ in osnovne ukaze za komunikacijo s programom - scanf in printf.
 • Druga ura: Računske operacije

  Naučili smo se, kako v programih uporabiti osnovne računske operacije.
  Registrirali smo se na spletni strani https://putka-rtk.acm.si, kjer bomo reševali naloge za vajo.

 • 3. ura: if stavek

  Na začetku smo vsi rešili svojo prvo nalogo na putki.
  Preostanek ure smo se ukvarjali z vejitvami, pogoji in ukazom 'if'.

 • 4. ura: if stavek - nadaljevanje

  Rešili smo eno težjo nalogo z if stavkom in ostanki pri deljenju. Naučili smo se, kaj so to logični vezniki.


 • 5. ura - for zanka

  Naučili smo se kaj so to for zanke in kako lahko z njimi večkrat ponovimo
  podobno zaporedje ukazov.