2. naloga

Spričevala

Da bi v prihodnje hitreje odkrili sumljiva (ponarejena) spričevala, so te v javni upravi prosili za pomoč. Napiši program, ki bo za vsa spričevala zaposlenih preveril to,

  • ali je bil kateri ravnatelj v istem letu podpisan na spričevalih več šol
  • ali sta se v istem letu pod katerikoli dve spričevali iste šole podpisali različni osebi,

in v obeh primerih opozoril, da bi bilo koristno preveriti podatke. Za vsa spričevala so na voljo podatki o šoli, kjer je bilo spričevalo izdano, letu izdaje
in podpisanem ravnatelju. Da bi ti bilo lažje, so ti že pripravili vhodne podatke, kjer so šole namesto s polnim imenom predstavljene s števili od 1 do s in ravnatelji s števili od 1 do r.

Tvoj program naj podatke bere s standardnega vhoda ali pa iz datoteke z imenom spricevala.txt (kar ti je lažje). V prvi vrstici so števila S (število šol), R (število ravnateljev) in n (število spričeval); veljalo bo 1 ≤ S ≤ 106 in 1 ≤ R ≤ 106. Sledi n vrstic, za vsako spričevalo po ena, v njej pa so zaporedoma zapisani leto, šifra šole in šifra ravnatelja. Te vrstice so urejene naraščajoče glede na leto izdaje spričevala.

Če npr. dobi naslednje vhodne podatke:

6 5 12
1995 5 2
1995 6 1
1995 5 2
1995 5 3
1998 5 4
2000 3 1
2000 2 5
2000 4 1
2001 4 2
2010 1 1
2010 2 3
2010 2 1

mora tvoj program izpisati:

Preveri spricevala sole st. 5 v letu 1995.
Preveri spricevala s podpisom ravnatelja st. 1 v letu 2000.
Preveri spricevala sole st. 2 v letu 2010.
Preveri spricevala s podpisom ravnatelja st. 1 v letu 2010.

Vrstni red izpisa ni pomemben, izogibaj se le podvojenim izpisom.

PDF besedilo.