2. naloga

 Manjkajoča števila

Na vhodni datoteki imamo zapisana naravna števila v naraščajočem vrstnem redu, vsako število v svoji vrstici. Večinoma gre za zaporedna števila, vendar včasih kakšno manjka, lahko manjka tudi več zaporednih števil.
Napiši program, ki bo bral števila z vhodne datoteke in jih sproti prepisoval na izhodno datoteko, pri tem pa izpisal tudi vsa morebitna manjkajoča števila, a ta naj izpiše v oklepajih. Manjkajočih naravnih števil pred prvim prebranim in za zadnjim prebranim ne izpišemo. Tvoj program lahko bere s standardnega vhoda ali pa iz datoteke stevila.txt (kar ti je lažje). Program naj bere vse do konca vhoda (EOF).

Primer vhodnih podatkov: Pripadajoči izpis:
4 4
5 5
6 6
7 7
9 (8)
10 9
11 10
17 11
18 (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17
18

PDF besedilo.