Prijava v PC in WIFI

V fakultetne računalnike se prijavite z naslednjimi podatki:

uporabniško ime: fri1\priprave10
geslo: AppInvetor

Na fakulteti je Eduroam in Guest omrežje z geslom: ZVkCciaH8E

Last modified: Thursday, 1 December 2016, 9:30 PM