Sobota - urnik

8:00: Uvod in vtisi udeležencev

8:30: Nastop (Zanke 1) + diskusija

9:10: Nastop (Funkcije 1) + diskusija

9:50: Nastop (Nizi 1) + diskusija

10:30: Nastop (Tabele 1) + diskusija

11:10: Nastop (Zanke 2) + diskusija

11:50: Pavza (kava, pica) + nadaljevanje diskusije o maturi

13:00: Nastop (Tabele 2) + diskusija

13:40: Nastop (Funkcije 2) + diskusija

14:20:  Evalvacija, nalaganje priprav na SIO in evalvacijski vprašalnik


Last modified: Saturday, 3 December 2016, 8:41 AM