Popoldanske naloge

Poskusite rešiti spodnje naloge. Navedene naloge so različne in različno težke. Povabljeni!

Pri vseh nalogah potrebujete in uporabljate tabele.

  1. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/addrev/ - uporaba tabele
  2. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/miska/ - dvorazsežne tabele in pregledovanje
  3. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/krizanka/ - izkoriščamo tabelo za hranjenje rezultatov
  4. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/letala/ - razpolavljanje
  5. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/pozar/ - zahtevnejše razpolavljanje
  6. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/zarometi/ - agregacija
  7. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/knjige/ - naraščajoče vrednosti
  8. https://putka-rtk.acm.si/tasks/t/nadzor/ - tale je težka, tabelo potrebujemo za dinamično programiranje
Last modified: Sunday, 26 June 2022, 9:57 PM