Vsebina

 1. rekurzivne funkcije na seznamih
  • dolžina seznama, vsota seznama
  • iskanje elementa, filtriranje elementov
  • palindrom, obrnjen seznam
  • gnezdeni seznami
 2. rekurzivne funkcije na drevesih
  • rodbina: velikost, izpis, seznam
  • globina rodbine
  • iskanje osebe, pot do osebe
 3. kombinatorične strukture

Last modified: Monday, 27 June 2022, 11:38 AM