Vsebina

  1. iskanje poti v labirintu (iterativno poglabljanje)
  2. osem kraljic (optimizacija preiskovanja)
  3. nahrbtnik (memoizacija)
  4. trgovski potnik

Last modified: Monday, 27 June 2022, 1:16 PM