Vsebina

  • predstavitev grafa (matrika sosednosti in seznam sosednosti)
  • iskanje v širino
  • iskanje v globino
  • topološko urejanje
  • iskanje najcenejših poti (Dijkstrov algoritem)
Last modified: Thursday, 30 June 2022, 11:21 AM