Zanimive povezave z opisi - 8_julij 2022

https://www.infusingcomputing.com/

Spletna stran projekta, ki je v določeni meri soroden z "našim". Gre za pripravo gradiv namenjenih vključevanju RIN v MINUT predmete (pa tudi v družboslovne, angleščino ....). Večina projektov uporablja Scratch. Primere poglejte npr. v Library. 

https://dl.acm.org/action/doSearch?fillQuickSearch=false&target=advanced&expand=dl&field1=AllField&text1=physics&field2=ConferenceSponsor&text2=SIGCSE

Iskanje člankov na temo Fizika po konferencah, ki jih organizira delovna skupina za računalniško izobraževanje (SIGCSE) pri ACM. Dejansko lahko tu najdemo prispevke, ki govorijo o tem, kako povezovati fiziko in RIN. Npr. Affordable Robotics Projects in Primary Schools: A Course Experience in Brazil"Computer science and nursery rhymes": a learning path for the middle school

https://dl.acm.org/action/doSearch?fillQuickSearch=false&target=advanced&expand=dl&AllField=AllField%3A%28biology%29+AND+ConferenceSponsor%3A%28SIGCSE%29 

Kot zgoraj, le da s področja biologije. Npr. zanimiv "zadetek" je When CS 1 is biology 1: crossdisciplinary collaboration as CS context ali pa 

Biology-based CS1: Results and Reflections, Ten Years In.


https://www.commonsense.org/education/articles/10-great-movies-for-the-stem-classroom
Predlog 10 filmov, ki na določen način posegajo na področje STEM, skupaj s kratkim opisom, zakaj je ogled lahko zanimiv. 


Zadnja sprememba: Friday, 8 July 2022, 09:32