Linux - osnovni konzolski ukazi

Hjälp!

man foo - pokazi pomoc za ukaz foo (pritisni q za izhod iz pomoci)

Premikanje

cd foo - premakni se v direktorij foo ("cd .." - premakni se v nadrejeni direktorij)

ls - izpisi vsebino direktorija

Manipulacija datotek

rm foo - izbrisi datoteko foo

mv foo bar - preimenuj foo v bar

cp foo bar - kopiraj foo v bar

cat foo - izpisi vsebino datoteke foo

Za programerje

g++ foo.cpp -o foo - prevedi foo.cpp, naredi executable datoteko foo

fpc foo.pas -o foo - prevedi foo.cpp, naredi executable datoteko foo

./foo - pozeni datoteko foo v trenutni mapi

Pipelines

foo > bar - pozeni program foo in mu standardni izhod preusmeri v datoteko bar (foo bo izpisoval v bar namesto na ekran)

foo < bar - pozeni program foo in mu standardni vhod preusmeri iz datoteke bar (foo bo bral iz bar namesto s tipkovnice; zelo uporabno za poganjanje lastnih programov na testnih primerih)

foo | bar - pozeni program foo in njegov standardni izhod poslji v program bar. Danes priporocamo: cat foo | less

Last modified: Thursday, 27 June 2013, 4:29 PM