S programiranjem v matematiko in z matematiko v programiranje