Cameleon V0 - Opazanja AB

Koda, ki je na spletu je napisana ne najlepše. Veljalo bi jo popraviti tako, da bi vrstice (na primer): digitalWrite(s2, LOW); digitalWrite(s3, LOW); imele semantični pomen. Na koncu bi v glavnem programu klical funkcije, ki so vsebinske in le-te bi potem pisale na digitalne izhode. Temeljna znanja: modeliranje in programiranje


Zadnja sprememba: Friday, 24 June 2022, 09:49