Fizično računalništvo pri pouku fizike V0 - Opazanja IN

Odlične ideje. Vse v duhu STEM. Morda bi se posvetovali s kolegi fiziki glede umestitve projekta v izvedbeni načrt, LDN. Tukaj je potrebno osmisliti projektno učno delo. Projekte voditi po fazah in slediti napredku

Zadnja sprememba: Friday, 10 June 2022, 14:30