Opombe k Fizično .... V1

Splošno:

 • Dobro zastavljena ideja, le morda na začetku podati konkretne meritve kot primere.
 • Pri opisu projekta za dijaka pogrešam več konkretnosti - da bodo dijaki vedeli, zakaj gre
 • Ker je predvideno, da se projekt "vleče" preko treh let pogrešam umestitev zadeve v učne programe tako fizike kot RIN. Prav tako kako se v 3. (in 2.) letu projekt navezuje na projekt prejšnjega leta ... 
 • Bo mogoče v okviru delavnice res pripraviti vse te konkretne izdelke? Morda se osredotočiti le na vsebine 1. letnika in le nakazati, kako se projekt nadaljuje v 2. in 3. letniku (in tam izdelke le "nastaviti")

Nekaj predlogov:

 • posplošitev na fizično računalništvo in nato konkretna implementacija za Microbit; morda še kakšno
 • platformo
 • vedno najprej načrtati algoritem (neodvisno od sistema) in nato konkretno programiranje za konkretno platformo
 • kombinacija večih senzorjev in RIN podpora s funkcijami
 • glede na raven izobraževanja, modularizacija: na primer posebej obdelati prikazovanje (vizualizacija) – najprej definicija vmesnika, nato ena skupina naredi vizualizacijo in druga jo uporabi

Komentar:

 • zelo smiselno zasnovana naloga in tudi dobro strukturirana, teme po letnikih so super in so izvedljive z Microbit moduli (se mi zdi - Rok Capuder)
 • morda bi bilo vredno razmisliti da za dijake, ki so malce bolj nagnjeni k izdelovanju, pripraviti kar navodila kako sestaviti merilni sistem
 • za merjenje uporabiti čimbolj preproste senzorje
 • pri učenju algoritmon in izdelavi merilnega sistema je nujen razmislek o smiselnosti izmerjenega rezultata (2s čas padanja med fotovrati, ki sta oddaljeni 1m verjetno kaže na napako v programski kodi)

Zadnja sprememba: Tuesday, 23 August 2022, 14:38