Fizično računalništvo pri pouku fizike V5 - 18.9.2022 - Projekt 1 - Merjenje temperature z micro:bitom (1.letnik) V5, manjka še delovni list in pomožno gradivo