Sklop nalog iz kemije za portal TOMO V0 - Opazanja IN

Prava STEM ideja. Obstaja ChemPy knjižnica, ki je prav namenjena uporabi Pythona za kemijo. Izpisujemo lahko kemične reakcije, npr. Računalništvo se lahko uporabi: za izvajanje statistične analize na podatkih ali ustvarjanje vizualizacij reakcijskih poti, molekularnih interakcij ali drugih pojavov.

Zadnja sprememba: Friday, 10 June 2022, 14:32