Opombe k Sklop nalog iz kemije ... V1

Splošen komentar: 

  • vključevanje RIN je preveč načelno opisano in predlagam, da ga dodelate, ker jr, po drugi strani, kemijski del veliko bolj dorečen.
  • Prav tako je smiselno, da imata v predlogu bolj konkretno predvidena "količino" predvidenih izdelkov (in znanje načeloma ni "izdelek")

RIN: 

  • predvideti, katere koncepte iz programiranja naj bi uporabili - utrjevali, osvajali ... 

Podrobnejši komentarji/predlogi:

  • Opisati pojem knjižnice in vmesnika do metod/funkcij/razredov v knjižnici – modularizacija. Ob tem opisati pojem podpisa.
  • Pred načrtovanjem rešitve, opisati uporabniško zgodbo.
  • Pri titarciji dobljene vrednosti lahko vodijo v reševanje linearne diofantske enačbe, kar je zanimiv problem sam po sebi (https://en.wikipedia.org/wiki/Diophantine_equation). Lahko bi začeli s tem, naredili reševalnik in ga nato uporabili pri sami nalogi. Navezava na pojem

Zadnja sprememba: Monday, 22 August 2022, 15:47