Sklop nalog iz kemije za portal TOMO V0 - Opazanja RC

Iz področja fizičnega računalništva bi bilo mogoče izdelati različno senzoriko za merjene količin (temperatura, ph,...)

Zadnja sprememba: Wednesday, 6 July 2022, 09:21