Številska premica V0 - Opazanja ML

Dobra, zanimiva ideja. Predlagal bi, da se mogoče v samo gradivo vgradi še priprava nekaj nalog za portal Pišek. Idealno gradivo bi bilo nekaj takega, kot je v ScratchMath (torej gradivo za učitelja [kjer se posebej izpoistavlja tako matematični kot računalniški koncepti], delovni listi za učence ...) Morda bi bilo dobro, da bi si že pred začetkom projekta ogledali, kaj "je na voljo na spletu. Npr. https://www.auraauro.com/stem-land/number-line-scratch-project/, članek, https://scratch.mit.edu/projects/293194998/,


Zadnja sprememba: Friday, 10 June 2022, 14:37