Opombe k Čistoča zraka ... V1

Splošen komentar: 

RIN komentar:

  • Razlaga naj gradi na fizičnem računalništvu (BeriSenzor) in tako zgradi algoritem
  • Nato se algoritem sprogramira za Microbit.
  • Dodati zakasnitev, da se senzor ne bere kar naprej.
  • Izpisuje se naj poleg trenutne vrednosti še povprečje zadnjih N meritev (N se prebere na začetku).

Zadnja sprememba: Monday, 22 August 2022, 15:55