Diagrami prehodov

Stikala za luč

Na voljo imamo eno luč in več stikal. Pritisk na katerkoli stikala vklopi oz. izklopi luč. Začetno stanje je ugasnjena luč. Nariši diagram prehodov za:

a) eno stikalo,

b) dve stikali,

c) tri stikala.

V čem je razlika med diagrami?

Zapah na kovance

Za smučiščih, avtobusnih in želežniških postajah, na javnih straniščih pogosto zasledimo (krožni) zapah na kovance (ali vstopnico). Zapah osebo prepusti mimo le, če ta vanj vrže kovanec. Kovanec velja le za eno osebo - po prehodu je zapah zopet zaklenjen. Nariši diagram prehodov za tak zapah.

Krožni zapah

Razpoznavanje imen

V programskih jezikih se imena navadno začnejo s črko, nato pa nadaljujejo s črko ali števko. Nariši diagram prehodov za prepoznavanje imen.

Preverjanje gesel

Dijakinje so se dogovorile za gesla: avion, avto, avtomat, primat in prfox. Nariši diagram prehodov za prepoznavanje pravilnosti gesla.

Zabava z dvojiškimi števili

Dvojiška števila so sestavljena iz ničel in enk. Nekatera so še posebej zanimiva. Nariši diagram prehodov za prepoznavanje naslednjih dvojiških števil.

a) Dvojiška števila, ki so potence števila 2. Torej 1, 2, 4, 8, 16, ...

Namig: najprej zapiši števila v dvojiškem sistemu, nato si jih dobro oglej.

b) Dvojiška števila, ki so deljiva z 2.

Namig: katera števka mora bit na zadnjem mestu.

c) Dvojiška števila, ki so deljiva s 3.

Namig: kaj se dogaja z ostankom po deljenju s 3, ko na desnem koncu številu dodajamo 0 ali 1.

Štoparica

Nariši diagram prehodov za športno štoparico. Štoparica ima dva gumba (označimo ju z a in b), meri pretečeni čas in zna prikazati tudi vmesni čas. Upoštevaj naslednje:

  • gumb a (start/stop) - začne meriti čas oz. prekine merjenje,
  • gumb b (lap/reset) - med štopanjem za 3 sekunde prikaže vmesni čas, sicer pa resetira pretečeni čas na 0:00:00.

Namig: vpelji še črko t, ki predstavlja pretečeni čas 3 sekund.

Štoparica

Avtomat za pijačo

Avtomat za pijačo nudi vodo po 20 centov, čaj po 40 centov in kavo po 50 centov. Sprejema kovance po 10, 20 in 50 centov. Nariši diagram prehodov tako, da bo možno vodo, čaj in kavo naročiti le, če bo v avtomatu dovolj kovancev.

a) Avtomat sprejema skupno le do 50 centov, denarja ne vrača.

b) Avtomat sprejema skupno do 100 centov, denarja ne vrača.

c) Avtomat sprejema skupno le do 50 centov in vrača denar. Uvedite še gumb D (denar), ki sproži vračilo denarja. Upoštevajte, da je npr. za 40 centov možno naročiti tudi dve vodi.

d) Po svoji zamisli dodajte funkcionalnosti: večja izbira pijač, kovancev itd.

Igra s frnikulami

Na sliki je igrača s frnikulami. Frnikulo spustimo v odprtino a ali b, nato frnikula potuje po poti mimo vzvodov proti enemu od izhodov 1, 2 ali 3. Vzvod frnikulo spusti v levo ali desno pot, odvisno kam je obrnjen. Tako za tem se vzvod postavi v drugo smer - naslednja frnikula bo torej šla mimo po drugi poti. Nariši diagram prehodov za frnikulo.

Igra s frnikulami

Namig: stanja predstavi z XYZ, kjer je X številka odprtine izhoda frnikule, X stanje (npr. L - levo, D - desno) prvega vzvoda, Y stanje drugega vzvoda.

Namig 2: Npr. 2LD pomeni, da se je frnikula izkotalila iz izhoda 2, stanje vzvodov pa je levo in desno. Če sedaj vržemo frnikulo v odprtino a, pride ven pri 1, novo stanje pa bo 1DD.

Namig 3: Začetno stanje je 3LL.

Last modified: Thursday, 8 May 2014, 8:05 PM