Deterministični končni avtomati

Formalizacija

Za poljuben avtomat, diagram prehodov ali regularni izraz, ki ste ga danes že naredili v okviru vaj, zapiši formalen opis.

JFlap

Poljuben avtomat, diagram prehodov ali regularni izraz, ki ste ga danes že naredili v okviru vaj, naredite z orodjem JFlap.

Simulacija

Poljuben avtomat, diagram prehodov ali regularni izraz, ki ste ga danes že naredili v okviru vaj, simulirajte z univerzalnim strojem v Pythonu.

Last modified: Thursday, 8 May 2014, 8:08 PM