Fizično računalništvo pri pouku fizike V6 - KONEC - 8. 12. 2022.9 Projekt 1 - Merjenje temperature z micro:bitom (1.letnik)