Opombe kemijski kalkulator V1

Splošen komentar:

 • Se opravičujem, a ne razumem, kaj ste mislili s pojmom »pretvarjanje količin«.
 • Veselim se dela na delavnici, kjer bo ideja postala bolj natančno izražena.
 • Pri konkretnih izdelkih je bilo mišljeno to, kar bo konkretno nastalo v okviru delavnice (in kasnejšega dela)
 • pri opisu za učitelja openjata "le" uporabo gradiv, izdelanih s H5P (in verjetno vključenih v spletno učilnico Moodle?), v nadaljevanju pa nastopi še programiranje?
 • Kateri "izdelki" naj bi naslavljali "da učitelji spoznamo, kako lahko računalniška pismenost vpliva na dojemanje okolja"

RIN:

 • pojem knjižnice (modularizacija), vmesnika in/oziroma podpisa
 • učenci sami naredijo primer preprostega modula/knjižnice
 • opis H5P kot knjižnice/platforme
 • preprost program za uporabo le-te
 • uporabniška zgodba o rešitvi problema
 • postopek rešitve (algoritem)
 • programiranje postopka
 • Smisleno je predvideti, kateri programerski koncepti bodo zajeti v nalogah za Projekt TOMO

Zadnja sprememba: Wednesday, 24 August 2022, 12:13